Udruženje malih akcionara JAT Airways a.d./Air Serbia a.d.; Uzun Mirkova 4/I. 11 000 Beograd;      Matični broj: 28163576      PIB: 108840096;      Tekući račun: 205-217658-21            Udruženje malih akcionara JAT Airways a.d./Air Serbia a.d.; Uzun Mirkovoj 4/I. 11 000 Beograd;      Matični broj: 28163576      PIB: 108840096;      Tekući račun: 205-217658-21
     Najnovije:         •  24. maj 2024. Predsavniuci UMA JAT u Ministarstvu finansija - Pozitivni signali sa prvog sastanka    Preuzmite kompletnu informaciju       •   23. maj 2024. – Ponovo odloženo ročište za drugu grupu. Preuzmite kompletnu informaciju.      •   Članovi Udruženja koji žele da povuku tužbu, moraju da daju pisanu izjavu o toj svojoj nameri, kako bi advokat UMA JAT mogao da obavesti sud o svakom konkretnom odustajanju od tužbe.                         •   Pozivaju se naslednici da donesu u Udruženje ostavinsko rešenje i potpišu punomoćje za advokata. Opširnije u Čestim pitanjima         • Pred Privrednim Sudom u Beogradu, 14. maja održano ročište za prvu grupu. Preuzmite kompletnu informaciju