Često postavljana pitanja
1. Pitanje: Koja dokumenta su dobijena 2008. posle poziva države za prijavu za akcije?
Odgovor: To su: 1. Prijava zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na besplatne akcije javnog preduzeća Jat Airways i 2. Potvrda o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih
Prijava zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na besplatne akcije javnog preduzeća Jat Airways
Potvrda o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih

2. Pitanje: Šta posle smrti nosioca prava? Koji je postupak za ostvarivanja prava na novčanu naknadu za pravne sledbenike na osnovu ostavinske rasprave? Kome treba da se jave i koja dokumenta treba da obezbede?
Odgovor: Prvo i osnovno je da su ova prava obuhvaćena ostavinskom raspravom. Ukoliko jesu, onda pravni sledbenici treba da provere kako je formulisano pravo na nasleđe akcija, odnosno na novčanu naknadu. U formulaciji mora jasno da je naznačeno da se radi o nasleđivanju „prava na prenos akcija bez nadoknade akcionarskog društva JAT Airways, odnosno novčanu naknadu, prema odredbama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu, koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.” Ukoliko je to formulisano na taj način, dovoljno je da dođu u Udruženje malih akcionara, u Vojislava Ilića 25 – 27, utorkom ili sredom od 11. do 14. časova, da predaju ostavinsko rešenje, ostave svoje lične podatke (JMBG, adresu, kontakt telefon), i potpišu ovlašćenje advokatu da ih zastupa pred sudom - jer su sada oni, kao pravni sledbenici na akcije ili novčanu naknadu, tužioci i u njihovo ime advokat vodi postupak pred sudom. Ukoliko u ostavinskoj raspravi nije jasno navedeno pravo na prenos akcija bez nadoknade, odnosno novčanu naknadu, akcionarskog društva JAT Airways, onda je neophodna dopuna ostavinskog rešenja. Zato je neophodno da sa potvrdom od Agencije za privatizaciju o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih, bivšeg radnika JAT-a – nosioca prava, pravni sledbenici odu kod notara i traže da se ostavinsko rešenje dopuni ovom rečenicom: “Pravo na prenos akcija bez nadoknade akcionarskog društva JAT Airways, odnosno novčanu naknadu, prema odredbama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu, koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, a za čije akcije se zaposleni ili bivši zaposleni prijavio.” Sa ovom dopunom treba da dođu u Udruženje malih akcionara kako je to prethodno objašnjeno. Ukoliko se ne obezbede svi ovi uslovi; jasna definicija ostavinskog prava i tražena dokumenta, sud prekida postupak za njih i obnoviće ga kada tek dostave svu traženu dokumentaciju.

3. Pitanje: Koji je postupak u slučajevima kada je nosilac prava preminuo a da ostavinskom raspravom nisu obuhvaćena njegova prava na akcije, odnosno novčanu naknadu? Da li je neophodno pokretanje nove ostavinske rasprave i sa koji dokumentima pravni sledbenici treba da se pojave u Udruženju?
Odgovor: Ukoliko se u ostavinskoj raspravi ne spominje pravo na prenos akcija bez nadoknade, odnosno novčanu naknadu, akcionarskog društva JAT Airways, onda je neophodna dopuna ostavinskog rešenja. Zato je neophodno da sa potvrdom od Agencije za privatizaciju o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih, bivšeg radnika JAT-a – nosioca prava, pravni sledbenici odu kod notara i traže da se ostavinsko rešenje dopuni ovom rečenicom: “Pravo na prenos akcija bez nadoknade akcionarskog društva JAT Airways, odnosno novčanu naknadu, prema odredbama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu, koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, a za čije akcije se zaposleni ili bivši zaposleni prijavio.” Dalji postupak je da sa tim dokumentom dođu u Udruženje, malih akcionara, u Vojislava Ilića, 25 – 27, utorkom ili sredom od 10. do 14. časova, da predaju ostavinsko rešenje, ostave svoje lične podatke (JMBG, adresu, kontakt telefon), i da potpišu ovlašćenje advokatu da ih zastupa pred sudom. Ukoliko se ne obezbede svi ovi uslovi; jasna definicija ostavinskog prava i tražena dokumenta, sud prekida postupak za njih i obnoviće ga kada dostave svu potrebnu dokumentaciju.