Udruženje malih akcionara
JAT Airways a.d./Air Serbia a.d.
Uzun Mirkova 4/I.
11 000 Beograd
Upravni odbor i blagajna Udruženja
Vojislava Ilića 25 - 27
11 000 Beograd
Matični broj: 28163576
PIB: 108840096
Tekući račun: 205-217658-21
E-mail adresa: umajat@umajat.rs